Category «Sophantering»

Soprum med kärl för restavfall och kärl för källsortering av bl.a. glas, papper, metall, plast och batterier finns.

Att tänka på:
•Håll soputrymmena så rena som möjligt
•Se till att soporna hamnar i rätt kärl och absolut inte vid sidan av dem, eller utanför soprummen.
•Tänk på att sopor lätt drar till sig ohyra och att dörrarna därför ska hållas stängda.
•Soprummen är våra sophanterares arbetsplats, vi vill inte utsätta dem för onödigt merarbete eller risk för skada.
•Sopsortering är viktigt för miljön och påverkar också kostnaderna för föreningens sophämtning.
•Fel ska anmälas omedelbart.

Brf på webben!

Välkommen till Brf Hustomten! Att bo i bostadsrätt är speciellt, tillsammans med de andra medlemmarna i föreningen är du delägare i bostadsrättsföreningen, (brf). En brf är en ekonomisk förening. Här delar alla medlemmar på kostnaderna som tillkommer för skötsel, drift, reparationer, mm som har med föreningen att göra. Vissa kostnader kan inte påverkas så som fasta …