Brf på webben!

Välkommen till Brf Hustomten!

Att bo i bostadsrätt är speciellt, tillsammans med de andra medlemmarna i föreningen är du delägare i bostadsrättsföreningen, (brf). En brf är en ekonomisk förening. Här delar alla medlemmar på kostnaderna som tillkommer för skötsel, drift, reparationer, mm som har med föreningen att göra. Vissa kostnader kan inte påverkas så som fasta avgifter men vissa kan man som medlem vara med och påverka. Att källsortera väl för att slippa extra avgifter är ett sätt, ett annat sätt är att delta på städdagarna som anordnas två gånger om året. På städdagarna utförs arbeten i området som föreningen annars skulle behöva hyra in hjälp för att utföra, på så sätt hålls kostnaderna nere.

En bostadsrättsförening styrs av stadgar men lyder också under ett antal andra lagar. Som medlem i en brf innebär det att man accepterar föreningens stadgar och att man åtar sig att följa dem. Stadgarna är föreningens lag och de reglerar styrelsens befogenheter, samtliga medlemmars ansvar och skyldigheter. Det är var och ens skyldighet att känna till, förstå innebörden av och efterleva stadgarna i brf.

För att vi alla ska trivas är det viktigt att alla medlemmar förvaltar våra bostäder väl och visar våra grannar hänsyn så att området förblir attraktivt.

Inre eller yttre ombyggnader
Styrelsens godkännande krävs för att man ska få göra en inre eller yttre ombyggnad. En skriftlig ansökan ska lämnas in till styrelsen som sedan ska godkänna den innan man får påbörja ombyggnaden.

Uthyrning i andra hand
Uthyrning i andra hand är inte tillåten utan att styrelsen har gett sitt godkännande. En skriftlig ansökan ska inlämnas till styrelsen som sedan ska godkänna uthyrningen innan man får hyra ut i andra hand.

Tvättstuga
Tvättstuga finns i kvartersgården i mitten av området. Där finns det Två tvättstugor med 2 tvättmaskiner o en  mangel, en torktumlare och ett torkskåp. Tvättider bokas på bokningstavlan utanför tvättstugan med en bokningscylinder som tillhör lägenheten. Tvättstugan städas efter varje pass av användaren.

Föreningslokal
Föreningslokal finns i kvartersgården och den rymmer cirka 20 personer. Lokalen kan hyras, regler för uthyrning finns här på hemsidan. Lämna lokalen i det skick som den hyrdes i. Den som hyrt lokalen är också den som har ansvaret och eventuell åverkan på lokal eller inredning ersätts av den ansvariga.

Gästparkeringar
Föreningen har ett antal gästparkeringar som är till för besökare. Gästparkeringarna är inte avsedda att vara extra parkeringsplatser till de boende i föreningen.För de boende så får de stå på Gästparkeringarna 1Tim sen risk för böter!  Detta beror på att vi har bara 12 gäst parkeringar till 99 bostäder o en förskola.

Källsortering
I föreningen källsorterar vi, det finns tydligt utmärkt med skyltar i soprummet var det olika avfallet ska slängas. Källsorterar gör vi dels för att vi värnar om vår miljö men också ur ett ekonomiskt perspektiv.

Felanmälan
Vid fel, Mejlar ni Styrelse@brfhustomten.se  eller lämna en lapp i postlådan utanför föreningslokalen.

Störning
Tänk på ljudvolymen från din stereo, radio eller TV så att du inte stör grannarna. Ska du anordna en fest så förvarna gärna dina grannar innan.

Gemensam arbetsdag
Gemensam arbetsdag anordnas vår och höst då vi utför olika arbeten i vårt område. Det kan vara häckklippning, målning, rensa, städning, mm. Arbetet gör vi för att slippa hyra in utomstående hjälp som kostar bostadsrättsföreningen, dvs alla som bor här, pengar och på så vis håller vi nere månadsavgiften. Det är önskvärt att åtminstonde en från varje hushåll närvarar.

Stämma
har föreningen sin föreningsstämma, då presenteras föreningens ekonomi och vid behov väljs nya medlemmar in till styrelsen. Eventuellt inkomna motioner behandlas också på stämman.

Löpande information
Får ni här på hemsidan….

Försäkring
Föreningens samtliga fastigheter är försäkrade genom Länsförsäkringar. Bostadstillägg ingår men alla behöver ändå en egen hemförsäkring.

E-postadress
Föreningens e-postadress är Styrelse@brfhustomten.se  Vi svarar så fort vi har möjlighet.

Comhem
Föreningen är ansluten till Comhem vilket ger alla boenden tillgång till TV,bredband.

Vår förhoppning är att du ska trivas och känna dig välkommen

 

Kommentera