Styrelse

STYRELSE Styrelse@brfhustomten.se

Styrelsen är föreningens företrädare utåt. Den ingår avtal och köper tjänster och varor för föreningens räkning. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen och fattar bland annat beslut om föreningens organisation och förvaltning. Exempel på det är underhåll av föreningens hus och mark samt upprättande och revidering av föreningens långsiktiga underhållsplan. Vidare avsätter styrelsen ekonomiska medel till underhållsfonden och beslutar om avgifter och hyror. Styrelsen arbetar också med budget, trivselregler, godkännande av nya medlemmar och godkännande av uthyrning i andra hand.

Ordförande : Jimmy Arro  Jimmy.arro79@gmail.com

Styrelseledamot  :  Jesper Flodstrand   jesper.flodstrand@hotmail.se

Sekreterare :   Adam Lebedev  adam@hybrisonline.com

Styrelseledamot  :  Linda Mostad  linda_8207@hotmail.com

Styrelseledamot  :  Ronnie Kovac Ronnoko@gmail.com

 

Support