Kameraövervakning.

Kamerabevakning i Brf Hustomten, org.nr: 716438-4328

Ansvarig:

Styrelsen i Brf Hustomten

Kontakt:

styrelse@brfhustomten.se

Bakgrund

Efter att andra alternativa trygghetsskapande åtgärder vidtagits och utvärderats, beslutat att installera kamerabevakning efter upprepade inbrott och stölder i fastigheterna.

Syfte

Att försvåra för obehöriga att ta sig in i fastigheterna för att på så sätt förhindra inbrott och öka tryggheten. Syftet är vidare att kunna bistå till att utreda brott.

Föreningen har stora problem med vissa medlemmar som inte respekterar de regler som gäller för soprummet. Sopor sorteras inte korrekt och grovsopor lämnas i soprummet. Detta medför extra avgifter för föreningen. Kostnader som är helt onödiga och som påverkar oss alla med höjda avgifter i förlängningen.

Rättslig grund

Vi som bostadsrättsförening behöver inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka men styrelsen ansvarar för att kamerabevakningen är laglig.

Styrelsen anser, med hänsyn till bakgrunden/och framtiden att behovet av kamerabevakning väger tyngre än våra medlemmars intresse av att inte bli bevakade, vilket är en förutsättning för själva kamerabevakningen enligt dataskyddsförordningen.

Kameror/Lagring

Samtliga kameror bevakar dygnet runt. Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord och raderas automatiskt efter 14 dagar. Systemet har inte ljudupptagning.

Dina rättigheter:

För att få ta del av inspelningar måste det inträffade kunna kopplas till en händelse som löper under brottsbalken samt endast efter att myndighet såsom t.ex. polis eller domstol bett om att få se det inspelade materialet.

Information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen och om vad du kan göra om du blir bevakad finns på www.imy.se.

för mer info klicka på länken nedan

 

Kameraövervakning

Support