Trivsel Regler

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda, Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna?
Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?
Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor?
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsn

Om allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla medlemmar gemensamt.
Om akut skada inträffar ta i första hand kontakt med någon i styrelsen.

Besöksparkering
Det finns 12 P-platser fördelade på olika platser inom området för våra gäster. Där gäller högst 24 tim parkering för gäster. För boende i området gäller 1 timmes parkering på dessa platser. Boende i föreningen hyr självklart sin egen P-plats. vid misstänkt felparkering kontakta själv Syd park det är de som sköter den biten till föreningen.

ni når dem på följande telefon nr 042160180 eller jouren 073-3702786

Säkerhet

 • Kontrollera att Garage,soprum,gemensamhetslokaler i området går i lås efter in- och utpassering.
  • Släpp inte in någon okänd person i lokalerna.
  • Glöm ej att låsa efter dig när du lämnar gemensamma utrymmen.
  • Var försiktig med eld.
  • Säkerställ att din brandvarnare fungerar (batterier).

 

Störande ljud samt renovering

Ta hänsyn till dina grannar så att de inte störs av ljud från din lägenhet. Tänk på att det är oftast mer lyhört i lägenheter än du tror. Störande ljud (t ex att borra i väggarna, högt musikljud etc) bör undvikas efter klockan 22.00 fram till kl. 7:00. Om du ska ha fest – prata gärna med dina grannar i god tid innan. Men tänk på att du ändå är skyldig att visa hänsyn. Sluta festen i lagom tid och skruva ner musiken så att dina grannar inte störs.

Renovering som ger upphov till störande ljud är förbjudet under storhelger som Jul, Nyår, Påsk och Midsommar. Det är kutym att alltid meddela sina grannar med t.ex. lapp om man har för avsikt att göra omfattande renoveringar. Medlem ansvarar för att städning sker efter renovering så att fastigheten återställs.

Ett sätt att komma till rätta med en störning är att själv ringa på hos grannen och vänligt be den att dämpa sig.

Sopor

Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor hur som helst, inte ens för en kort stund. Hushållssopor ska slängas i avsedda behållare som finns i soprummen.  Där finns även behållare för källsortering. Följ anvisningarna på skyltarna. Det är inte tillåtet att ställa sopor i soprummet vid sidan om behållarna. Soprummet eller annat utrymme i fastigheten är ingen plats för grovsopor. Grovsopor lämnas vid NSR återvinningsstation. Julgrannar bortforslas av lägenhetsinnehavaren och lämnas på NSR som trägårdsavfall om inte annan information ges. Följ i övrigt de rutiner som finns i ditt område vad gäller sopsortering m.m.

 

Rökning

Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor. Du får inte heller kasta ut fimparna på mark. 

 

Husdjur

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet. Se bara till att de inte stör eller är till obehag för dina grannar.

Var extra vaksam på att katter eller hundar inte förorenar sandlådor, gräsmattor och rabatter. Och ha alltid din hund kopplad på gården och i allmänna utrymmen. Om du störs av en grannes husdjur –

exempelvis om en hund skäller på nätterna eller en katt/hund förorenar sandlådan – kontakta i första hand djurägaren direkt. I andra hand kan du vända dig till Styrelsen.

 

Andra djur

Mata inte djur och fåglar på gården  Alla är kanske inte lika förtjusta i djuren, dessutom kan mat och fröer dra till sig skadedjur. Markmatning av fåglar är inte tillåten (då detta drar till sig skadedjur).

 

Ohyra och skadedjur Om du upptäcker ohyra eller skadedjur i din lägenhet är det viktigt att du genast anmäler det till Anticimex . Det betyder att du som boende får kostnadsfri hjälp eller rådgivning från Anticimex när du behöver.

 

Tvättstuga

Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för. Naturligtvis lämnar du tvättstugan i det skick du själv vill möta den – ren och fräsch. Det är trots allt bättre att göra rent efter sig själv än efter andra.

Att hålla tvättiderna är viktigt för den gemensamma trivseln. I tvättstugan finns särskilda regler, uppsatta för vad du ska tänka på vid tvätt.

Mattor och skor får inte tvättas i de vanliga tvättmaskinerna eftersom de förstör trummorna. Det är inte tillåtet att färga kläder i tvättmaskinerna.

Oljud, bråk hos grannen

VID ORO FÖR VÅLD OCH AV OMTANKE BER VI DIG:

 1. Knacka på hos grannen.
 2. Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan
  bidra till att skapa mer trygghet.
 3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid
  situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ!
  Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld.
 4. Styrelsen är ingen områdes Polis.
 5. Du kan rädda liv!