Vattenskador

                 

Varje år drabbas ett antal av våra boende av vatten eller fuktskador. Det kan bli en stor kostnad för den boende men också för föreningen. Våra hus Byggdes 89-91. Idag är det många som har renoverat sina badrum eller köpt relativt nyrenoverat. Det är nya regler som gäller sen den stora renoveringen och då är det viktigt att se till att renoveringen görs, eller har gjorts av ett företag som har våtrumsbehörighet. Har ingen renovering gjorts bör man vara försiktig med att t.ex. duscha direkt på golvet då ytskiktet kan ha börja tappa effekten.

 

Viktigt är att vara uppmärksam på om det kan uppstå vatten, eller fuktskador. Vid misstanke om fukt eller en akut vattenskada ska det anmälas till styrelsen och vår tekniska förvaltning för utredning. Kontakta även ditt eget försäkringsbolag. Styrelsen anmäler till föreningens försäkringsbolag.

Tänk på att anmäla snabbt för att utreda vad som hänt och om det drabbar någon granne. Vad som framkommer kan vara avgörande hur kostnaderna ska fördelas. Som bostadsinnehavare måste du se till att fukttekniker och andra som ska utreda kan besöka lägenheten. Om det i utredningen visar sig vara en fuktskada i tätskiktet i ett badrum måste vanligtvis allt rivas ut. Ett skadat tätskikt måste i princip göras om i sin helhet.

Därefter kommer en avfuktningstid med utrustning stå för uttorkning.

För att färdigställa står föreningen för det fram till ytskiktet. Här slutar föreningens ansvar. Som boende står du själv för färdigställandet av ytskikt och återinstallation av inredning. Ansvarsbiten kan läsas i våra stadgar. Bostadsinnehavaren bör alltid hålla kontakten med sitt försäkringsbolag om hur skadan ska regleras och utredas. Tänk alltid på att entreprenören som ska återställa ytskiktet ska ha våtrumsbehörighet.

Enligt våra stadgar ska den som underhåller något också ska betala för det. Det kan i vissa fall föreligga försumlighet eller vållande som t.ex. ett fortsatt duschande direkt på golv. Om det är tydligt att skadan orsakats av bostadsrättsinnehavaren kan föreningen kräva ersättning för sin självrisk.

Ökad risk för vattenskador i kök

Installation av vattenanslutna hushållsmaskiner som diskmaskin, kyl och frys med ismaskin blir mer och mer vanligt i våra bostäder ökar risken för vattenskador. Här finns några tips om hur det kan förebyggas.

Maskiner som ska vatten anslutas ska alltid utföras av behörigt VVS-företag. En vattenfelsbrytare kan anslutas på inkommande vattenledning till respektive hushållsmaskin. Kontrollera att alla vatten, och avloppsanslutningar under diskbänken regelbundet är täta. Se till att ha vattentäta underlägg för kyl och frys samt diskmaskin. Det finns vattenlarm att installera som upptäcker eventuella läckage snabbare.